رایان استراباد آرکا -

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

وب سایت بنیاد نیکوکاران مهرآوران شریف جلین

وب سایت بنیاد نیکوکاران مهرآوران شریف جلین

در نرم افزار
portfolio
نام سرمایه گذار:
تاریخ ارسال:
January 1, 1970
موقعیت:
مقدار:
طراح:
درباره پرژوه

موسسه خیریه شریف جلین، با همت تعدادی از جوانان شهر جلین و با هدف کمک به گسترش عدالت اجتماعی در شهر جلین بنیان نهاده شده است.

http://www.sharifjelin.ir

همچنین این وب سایت به منظور دریافت اطلاعات افراد و سرپرستان خانواده های آسیب دیده ی شهر جلین و مساعدت از جانب موسسه، سامانه ای به این منظور در این وب سایت ایجاد کرده است که تمامی موارد را به صورت کاملا غیر حضوری و مجازی، میسر می سازد.